Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ihujnak@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1342
Místnost Pracovna A222
Nahoru