Ing.

Kamil Jeřábek

Student doktorského studia

+420 54114 1327
ijerabek@fit.vut.cz
C306 Kancelář
155796/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize, MPO ČR - Projekt systému financování SME prostřednictvím EBSI, Z222901000001, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2023

  Chytré informační technologie pro odolnou společnost, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8209, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků, MV ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS), VJ02010024, 2022-2025, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2025-06-30
  Detail

 • 2021

  Analýza šifrovaného provozu založena na kontextové analýze pomocí flow dat, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010099, 2021-2023, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

 • 2020

  Certifikační autorita pro kyberbezpečnost, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/09, 2020-2021, ukončen, zahájení: 2020-07-01, ukončení: 2021-06-30
  Detail

  Metody AI pro zabezpečení kybernetického prostoru a řídicí systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6293, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-23, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  TRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA (Tractor), TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/02, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2018

  Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000560, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-01-03, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2017

  Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

 • 2014

  PRISTINE: Programmability in RIna for european Supremacy of virTualIzed NEtworks, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, PRISTINE, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-10-31
  Detail

Nahoru