Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ikapinus@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1406
Místnost Pracovna doktorandů L206
Nahoru