Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ikekelym@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1352
Místnost Kancelář L323
Scopus Author ID 57197746441
Nahoru