Ing.

Tibor Kubík

Student doktorského studia


ikubik@fit.vut.cz
Q201 Pracovna UPGM
213132/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru