Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail imlich@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1052
Místnost Pracovna doktorandů L210
ORCID iD 0000-0003-2540-213X
Scopus Author ID 23135378300
Profil imlich@jabber.fit.vutbr.cz
Nahoru