Ing.

Ladislav Mošner

Student doktorského studia

+420 54114 1271
imosner@fit.vut.cz
L230.1 Kancelář
152921/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2021

  ESPERANTO - Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies, EK EU - Horizon 2020, 101007666, 2021-2025, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2020

  Robustní zpracování nahrávek pro operativu a bezpečnost, MV ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS), VJ01010108, 2020-2025, řešení, zahájení: 2020-10-01, ukončení: 2025-09-30
  Detail

 • 2017

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, FA8650-17-C-9118, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-10-22
  Detail

  Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods, EK EU - Horizon 2020, 748097, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-02-28
  Detail

  Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka, GAČR - Juniorské granty, GJ17-23870Y, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-10-16, ukončení: 2019-09-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, W911NF-12-C-0, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

Nahoru