Ing.

Gabriela Nečasová

Student doktorského studia


inecasova@fit.vut.cz
125061/osobní číslo VUT

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS

Student doktorského studia

E-mail inecasova@fit.vut.cz
ORCID iD 0009-0009-9254-5158
Scopus Author ID 56790469200
Nahoru