Ing.

Lubomír Otrusina

vědecký pracovník

+420 54114 1424
iotrusina@fit.vut.cz
L230.2 Kancelář
84217/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru