Bc.

Jan Polišenský

vědecký pracovník


ipolisensky@fit.vut.cz
jan@lakmoos.com
C305 Kancelář
221566/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru