Ing.

Štěpán Rydlo

vědecký pracovník

+420 54114 1338
irydlo@fit.vut.cz
S110 Pracovna doktorandů
165271/osobní číslo VUT

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS

Vědecký pracovník

E-mail irydlo@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1338
Místnost S110 Pracovna doktorandů
ORCID iD 0000-0003-0197-3907
Nahoru