Ing.

Jakub Špaňhel

vědecký pracovník

+420 54114 1298
ispanhel@fit.vut.cz
L205 Pracovna doktorandů
138520/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Bezpečné dopravní systémy s pokročilou technologií, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž, VB02000081, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2023

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Bezpečné dopravní systémy nové generace, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - I. veřejná soutěž, VB01000048, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Neinvazivní a bezpečná identifikace předmětů a výrobků, TAČR - 4. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW04020153, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

 • 2021

  5G-ERA - 5G-Enhanced Robot Autonomy, EK EU - Horizon 2020, 101016681, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Výzkum a vývoj řešení pro měření rychlosti tramvají ve videu, Elektroline, 2021, ukončen, zahájení: 2021-09-24, ukončení: 2021-11-30
  Detail

 • 2020

  Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie, TAČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, TACR FW01010183, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-04-01, ukončení: 2023-03-31
  Detail

 • 2019

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

 • 2018

  Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-10-01, ukončení: 2021-08-31
  Detail

  SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010529, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2017

  CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel, CDV, 2017, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  CDV - Zpracování studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora, CDV, 2017, ukončen, zahájení: 2017-11-01, ukončení: 2017-12-12
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Vývoj indoor software určeného primárně pro cyklistiku - Rouvy AR, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, EG17_107/0012061, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-11-01, ukončení: 2020-09-30
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

 • 2013

  HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-10-01, ukončení: 2016-09-30
  Detail

Nahoru