Životopis

Vzdělání

 • 2003 ZŠ Křídlovická 30b, Brno
  • třída s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů
 • 2007 Střední průmyslová škola strojnická, Sokolská 1, Brno
  • obor: Technické lyceum
 • 2011 Bakalářské studium FIT VUT Brno
  • obor: Informační technologie
  • bakalářská práce zaměřena na numerický výpočet určitých integrálů
 • 2014 Magisterské studium FIT VUT Brno
  • obor: Management a informační technologie
  • diplomová práce zaměřena na regulační obvody


Jazyková vybavenost

 • Angličtina: certifikát CAE
 • Němčina: začátečník
 • Španělština: začátečník
 • Francouzština: začátečník

Profesionální kariéra

 • Doktorské studium FIT VUT Brno
  • obor: Výpočetní technika a informatika
 • Působím ve firmě Neocam.cz, která se zabývá zpracováním snímků z webových kamer.

Odborná orientace

 • Taylorova řada a její praktické aplikace
  • řízení dynamických systémů
  • řešení lineárních a nelineárních diferenciálních rovnic
  • paralelní řešení pomocí různých přístupů
 • Zajímám se i o bezpečnost a komunikační technologie

Další zájmy

 • chůze
 • plavání
 • sledování zahraničních TV seriálů
Nahoru