Ing.

Petr Veigend

Ph.D.

studijní poradce

+420 54114 1183
studijni-poradce@fit.vut.cz
veigend@fit.vut.cz
A305 Kancelář
110633/osobní číslo VUT

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1999 - 30.06.2003

  ZŠ Křídlovická 30b, Brno
  Třída s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.

 • 01.09.2003 - 30.06.2007

  Střední průmyslová škola strojnická, Sokolská 1, Brno
  obor: Technické lyceum

 • 01.09.2007 - 30.06.2011

  FIT VUT Brno
  Bakalářská práce zaměřena na numerický výpočet určitých integrálů.

 • 01.09.2011 - 30.06.2014

  FIT VUT Brno
  Diplomová práce zaměřena na regulační obvody.

 • 01.09.2014 - 22.04.2024

  FIT VUT Brno
  Doktorské studium, zaměření na aplikaci numerické matematiky v řízení a regulaci.

Doplňující informace:

Jazyková vybavenost

 • Angličtina: CAE
 • Němčina: začátečník
 • Španělština: začátečník
 • Francouzština: začátečník

Odborná orientace: numerické řešení diferenciálních rovnic, Taylorova řada, praktické aplikace

 • řízení dynamických systémů
 • řešení lineárních a nelineárních diferenciálních rovnic
 • paralelní řešení diferenciálních rovnic pomocí různých přístupů

Zajímám se i o bezpečnost, kryptografii a komunikační technologie. 

Přehled zaměstnání

 • 01.04.2018 - ...

  FIT VUT Brno
  Studijní poradce

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spojité modelování a simulace 
 • Numerická matematika
 • Taylorova řada a její praktické aplikace
  • řízení dynamických systémů
  • řešení lineárních a nelineárních diferenciálních rovnic
  • paralelní řešení pomocí různých přístupů
 • Zajímám se i o bezpečnost a komunikační technologie

Univerzitní aktivity

Od roku 2014 organizace fakultní konference Excel@FIT

Mimouniverzitní aktivity

 • chůze
 • plavání

Získaná ocenění

Nahoru