Ing.

Petr Veigend

studijní poradce

+420 54114 1183
studijni-poradce@fit.vut.cz
iveigend@fit.vut.cz
A221 Pracovna
110633/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2020

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6427, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  Intemac - Analýza připravenosti firmy Alba Metal pro prediktivní údržbu a Průmysl 4.0, Intemac, 2018, ukončen, zahájení: 2018-05-02, ukončení: 2018-05-23
  Detail

  Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000130, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

 • 2017

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2016

  Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, Aktion-76p11, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-07-01, ukončení: 2017-10-31
  Detail

 • 2014

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Vytvoření webové aplikace pro online vytváření a přehrávání časosběrných videí, CEDRO sole, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-06-05, ukončení: 2015-02-28
  Detail

Nahoru