Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Publikace

 • 2019

  VESELÝ Vladimír a ŽÁDNÍK Martin. How to detect cryptocurrency miners? By traffic forensics!. Digital Investigation, roč. 2019, č. 31, s. 1-25. ISSN 1742-2876.
  Detail

 • 2018

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2018. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2018.
  Detail

 • 2017

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementačním a ladícím pracem pro Flowmon Networks a.s. v roce 2017. Brno: Flowmon Networks, a.s., 2017.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2017.
  Detail

 • 2016

  GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, KOŘENEK Jan, ŽÁDNÍK Martin a KOŠAŘ Vlastimil. Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based Classification of Network Application Protocols. Applied Soft Computing, roč. 38, č. 1, s. 933-941. ISSN 1568-4946.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2016. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2016.
  Detail

 • 2015

  GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. A Fast FPGA-Based Classification of Application Protocols Optimized Using Cartesian GP. In: Applications of Evolutionary Computation, 18th European Conference. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9028. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 67-78. ISBN 978-3-319-16548-6.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin, KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman, HOLKOVIČ Martin a FRANKOVÁ Barbora. Dokumentace pro sestavení a zprovoznění prototypu hardwarově akcelerované sondy pro legální odposlechy. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
  Detail

  GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav a ŽÁDNÍK Martin. IPv6: Bezpečná správa adresového prostoru. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015.
  Detail

  KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman a ŽÁDNÍK Martin. Report z testování prototypu 100Gb/s sondy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2015-001, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2015. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2015.
  Detail

 • 2014

  BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. An Analysis of Correlations of Intrusion Alerts in an NREN. In: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). Athény: IEEE Communications Society, 2014, s. 305-309. ISBN 978-1-4799-5725-5.
  Detail

  KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2014. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2014.
  Detail

 • 2013

  KOVÁČIK Michal, KAJAN Michal a ŽÁDNÍK Martin. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. In: Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Lecture Notes in Computer Science, roč. 7943. Barcelona: Springer Verlag, 2013, s. 73-83. ISBN 978-3-642-38997-9. ISSN 0302-9743.
  Detail

  KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. NFA Reduction for Regular Expressions Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Field Programmable Technology. Kyoto: IEEE Computer Society, 2013, s. 338-341. ISBN 978-1-4799-2199-7.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Optimization of network flow monitoring. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 5, č. 1, s. 6. ISSN 1338-1237.
  Detail

  KOŘENEK Jan a ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2013. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2013.
  Detail

 • 2012

  KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, s. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
  Detail

  BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. Framework for comparison of network anomaly detection algorithms. FIT-TR-2012-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
  Detail

  KEKELY Lukáš a ŽÁDNÍK Martin. Hardwarově akcelerovaná sonda pro legální odposlechy. FIT-TR-2012-005, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
  Detail

  KORČEK Pavol a ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
  Detail

  BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. Network Anomaly Detection: Comparison and Real-time Issues. In: Dependable Networks and Services. Lecture Notes in Computer Science, roč. 7279. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 118-121. ISBN 978-3-642-30632-7.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2012.
  Detail

 • 2011

  GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav a ŽÁDNÍK Martin. Design of Data Retention System in IPv6 network. FIT-TR-2011-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evaluation and Design of Cache Replacement Policies under Flooding Attacks. In: Proceedings of the 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Istanbul: IEEE Computer Society, 2011, s. 1292-1297. ISBN 978-1-4244-9539-9.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Passive and Active Measurement. Lecture Note in Computer Science 6579. Atlanta: Springer Verlag, 2011, s. 21-31. ISBN 978-3-642-19259-3. ISSN 0302-9743.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, PŘIBYL Bronislav, ŽÁDNÍK Martin a KORČEK Pavol. Fast and Energy Efficient Image Processing Algorithms using FPGA. In: Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 2. ISBN 978-0-7695-4529-5.
  Detail

  KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel a KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.
  Detail

  BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 219-220. ISBN 978-0-7695-4521-9.
  Detail

 • 2010

  ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1-2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Flow Measurement Extension for Application Identification. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2010, s. 57-70. ISBN 978-80-904173-8-0.
  Detail

  HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan a ŽÁDNÍK Martin. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 111-136. ISBN 978-953-7619-90-9.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.
  Detail

  MARTÍNEK Tomáš a ŽÁDNÍK Martin. Precise Timestamp Generation Module and its Applications in Flow Monitoring. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2010, s. 45-56. ISBN 978-80-904173-8-0.
  Detail

 • 2009

  CANINI Marco, LI Wei, ŽÁDNÍK Martin a MOORE Andrew W. Experience with High-Speed Automated Application-Identification for Network-Management. In: Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Princeton: Association for Computing Machinery, 2009, s. 209-218. ISBN 978-1-60558-630-4.
  Detail

  HANÁK Ivo, ZEMČÍK Pavel, ŽÁDNÍK Martin a HEROUT Adam. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering, roč. 8, č. 48, s. 1-7. ISSN 0091-3286.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin a MICHLOVSKÝ Zbyněk. Is Spam Visible in Flow-Level Statistics?. Prague: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2009. ISBN 978-80-904173-4-2.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin a kol. Tracking Elephant Flows in Internet Backbone Traffic with an FPGA-based Cache. In: 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 640-644. ISBN 978-1-4244-3892-1.
  Detail

 • 2008

  ŽÁDNÍK Martin. Monitorování sítí na základě IP toků. CONNECT!, roč. 2008, č. 2, s. 14-15. ISSN 1211-3085.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej a KOBIERSKÝ Petr. Network Probe for Flexible Flow Monitoring. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 213-218. ISBN 978-1-4244-2276-0.
  Detail

  VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš a TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Lecture Notes in Computer Science, roč. 5216. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
  Detail

  ŽÁDNÍK Martin. Využití NetFlow pro bezpečnost sítě. CONNECT!, roč. 2008, č. 3, s. 62-63. ISSN 1211-3085.
  Detail

 • 2007

  ZEMČÍK Pavel a ŽÁDNÍK Martin. Adaboost Engine. In: Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 5. ISBN 1-4244-1060-6.
  Detail

 • 2005

  ŽÁDNÍK Martin, PEČENKA Tomáš a KOŘENEK Jan. NetFlow Probe Intended for High-Speed Networks. In: Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005, s. 695-698. ISBN 0-7803-9362-7.
  Detail

Nahoru