Ing.

Kateřina Žmolíková

Ph.D.

Vědecký pracovník


izmolikova@fit.vut.cz
L230.1 Kancelář
143646/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2022

  NTT- - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2022, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2021

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2021, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2020

  Multi-lingualita v řečových technologiích, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, LTAIN19087, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2020, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2019

  ATCO2 - Automatic collection and processing of voice data from air-traffic communications, EK EU - Horizon 2020, 864702, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-02-28
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2019, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ROXANNE - Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, EK EU - Horizon 2020, 833635, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2017

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA Low Resource Languages for Emergent Incidents (LORELEI) - Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, HR001115C0115, 2015-2020, ukončen, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

 • 2014

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

Nahoru