Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Vedoucí studijního oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail jandova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1145
Místnost Studijní oddělení C109.2
Nahoru