Doc. Ing.

Vladimír Janoušek

Ph.D.

Docent

+420 54114 1231
janousek@fit.vut.cz
Kancelář A303

[photo]

Výuka

Konzultační hodiny

Konzultace k BP, DP apod.: Prostřednictvím MS Teams po předchozí domluvě e-mailem. Konzultace k výuce: Po přednášce/cvičení (viz rozvrh předmětů), jinak po předchozí domuvě e-mailem. 

Přednášky v předmětech

DJA Dynamické jazyky
česky, letní semestr, UITS FIT VUT
SIN Inteligentní systémy
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT
MSD Modelování a simulace
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT
SFC Soft Computing
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT

Cvičení v předmětech

DJA Dynamické jazyky
česky, letní semestr, UITS FIT VUT
SIN Inteligentní systémy
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT
MSD Modelování a simulace
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT
PP1 Projektová praxe 1
česky, letní semestr, UIFS FIT VUT
IP1 Projektová praxe 1
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
IP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
anglicky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
IP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
PP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
PP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
anglicky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
IP2 Projektová praxe 2
česky, letní semestr, UIFS FIT VUT
PP2 Projektová praxe 2
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
IP2e Projektová praxe 2 (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
PP2e Projektová praxe 2 (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
IP3 Projektová praxe 3
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
SFC Soft Computing
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT
TAD Teorie a aplikace Petriho sítí
česky, letní semestr, UITS FIT VUT
IUS Úvod do softwarového inženýrství
česky, zimní semestr, UITS FIT VUT

Vedení diplomových prací

Tématické oblasti:

 • model-based design
 • systémy diskrétních událostí
 • distribuované řídicí systémy, IoT
 • vestavěné systémy a PLC
 • inteligentní systémy, Smart Home


Aktuální témata BP a DP (v případě zájmu mě kontaktujte):

 1. Modelování a programování IoT a distribuovaných řídicích systémů Petriho sítěmi a blokovými diagramy
 2. Generování kódu pro PLC/RPi z modelů na bázi DEVS a Petriho sítí s využitím PNML, DEVSML, FORTE
 3. Interpret Petriho sítí pro řídicí a vestavěné systémy na platformách ESP 8266/ESP 32/RPi Zero
 4. Interpret Petriho sítí pro PLC/Raspberry Pi
 5. Operační systém pro rekonfigurovatelné řídící systémy a IoT programované blokově strukturovanými Petriho sítěmi
 6. Editor blokových diagramů pro potřeby vývoje distribuovaných řídicích systémů
 7. Editor blokově strukturovaných Petriho sítí pro potřeby vývoje distribuovaných řídicích systémů
 8. Analýza a verifikace distribuovaných řídicích systémů a IoT specifikovaných Petriho sítěmi a funkčními bloky - modelchecking s využitím SNAKES
 9. Nástroj pro modelování a monitorování distribuovaných řídících systémů specifikovaných Petriho sítěmi a funkčními bloky a komunikujících protokolem MQTT
 10. Vývojový nástroj pro rekonfigurovatelné řídicí systémy komunikující protokolem MQTT - modelování a monitorování
 11. Vývojový nástroj pro rekonfigurovatelné řídicí systémy komunikující protokolem MQTT - generování kódu
 12. Na modelech založený návrh a realizace Smart Home - aplikace teorie supervizorového řízení a nástroje Supremica
 13. Domácí automatizace řešená pomocí interpretovaných Petriho sítí a MQTT
 14. Domácí automatizace řešená pomocí prostředků průmyslové automatizace - PLC, SCADA, MQTT, IEC 61499,  IEC 61131
 15. Prostředí pro modelování a simulaci distribuovaných řídicích systémů a IoT bázi Petriho sítí a  funkčních bloků
 16. Nástroj pro specifikaci a hromadné generování a upload konfigurací firmwaru ESPEasy/TASMOTA pro ESP 8266/ESP-32
 17. Rozšíření nástroje 4DIAC o bloky pro modelování uzlů na bázi ESP 8266/ESP-32 a generování konfigurací firmwaru ESPEasy/TASMOTA
 18. Rozšíření nástroje 4DIAC o bloky pro softcomputing (FUZZY, NN, GA, ...)
 19. Alternativní prostředky pro vizuální modelování a programování řídicích systémů
 20. Ambient Intelligence: Lokalizace a analýza chování uživatelů v inteligentní budově
 21. Aplikace posilovaného učení v řízení Smart Home
 22. IOT zařízení a brána na platformě UBUNTU CORE
 23. Smart Home realizovaný prostředky Eclipse IoT
 24. K upřesnění: Inteligentní řídicí systémy, Model-Based Design, generování kódu
 25. Multiagentní systém pro inteligentní domácí automatizaci
 26. Multisenzorový modul pro Raspberry Pi Zero
 27. Na modelech založený návrh a realizace řízení Smart Home
 28. Návrh řídicích aplikací s využitím Modelica DEVS a StateGraph
 29. Node-RED jako běhové prostředí pro soft-RT řídicí aplikace specifikované jinými prostředky
 30. Node-RED vs. Eclipse 4diac/FORTE - porovnání metod a nástrojů pro IoT Edge a DCS
 31. Přizpůsobení Eclipse 4diac/FORTE aplikacím v inteligentní domácí automatizaci
 32. Samoorganizující se multiagentní řídicí systém pro Smart Home
 33. PowerDEVS, HIL a generování kódu pro DCS a ROS
 34. Autokonfigurace IoT systémů
 35. MDD v PowerDEVS: Generování kódu pro MicroPython a jiné platformy
 36. (SIEMENS) RTOS pro Raspberry Pi (pro aplikace v řízení letového provozu)

  Programovací jazyky, nástroje/knihovny, operační systémy: 
Nahoru