Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Technik audio-video techniky

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail juricek@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1191
Místnost Správce A/V E106
Nahoru