Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Agenda práce a mezd

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail kapplera@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1147
Místnost Kancelář F213
Nahoru