Ing.

Martin Karafiát

Ph.D.

vědecký pracovník

+420 54114 1279
karafiat@fit.vut.cz
L226 Kancelář
12938/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka, MK ČR - NAKI III program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, DH23P03OVV010, 2023-2027, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2027-12-31
  Detail

  Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112), MV ČR - 1 VS OPSEC, VK01020132, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-06, ukončení: 2025-10-31
  Detail

 • 2021

  Dodavatel vývojových a experimentálních prací pro projekt PPIBK - část 1. VZ, Allium - OP PIK - Aplikace, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-10-22, ukončení: 2022-02-28
  Detail

 • 2020

  Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení, TAČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, TL03000049, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  Robustní zpracování nahrávek pro operativu a bezpečnost, MV ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS), VJ01010108, 2020-2025, řešení, zahájení: 2020-10-01, ukončení: 2025-09-30
  Detail

  WELCOME - Multiple Intelligent Conversation Agent Sevices for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals, EK EU - Horizon 2020, 870930, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-02-01, ukončení: 2023-04-30
  Detail

 • 2019

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči ruského jazyka, Phonexia, 2019, ukončen, zahájení: 2019-09-25, ukončení: 2019-10-31
  Detail

  Neural Representations in multi-modal and multi-lingual modeling, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, GX19-26934X, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  ROXANNE - Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, EK EU - Horizon 2020, 833635, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022169, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-07-04, ukončení: 2022-05-31
  Detail

 • 2018

  Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči českého jazyka, Phonexia, 2018, ukončen, zahájení: 2018-09-04, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2017

  Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic, Phonexia, 2017, ukončen, zahájení: 2017-07-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, FA8650-17-C-9118, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-10-22
  Detail

 • 2016

  Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, Phonexia, 2016, ukončen, zahájení: 2016-10-10, ukončení: 2016-11-30
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-10-16, ukončení: 2019-09-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol II, Raytheon BBN, HR0011-15-C-0038, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-02-23, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, Phonexia, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-11-30
  Detail

 • 2014

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk, Phonexia, 2014, ukončen, zahájení: 2014-09-20, ukončení: 2014-10-30
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, W911NF-12-C-0, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

  Rozpoznávání řeči pro jazyky s omezeným množstvím trénovacích zdrojů, GAČR - Postdoktorandské granty, GPP202/12/P604, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01011328, 2011-2014, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2009

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2013-08-31
  Detail

 • 2007

  Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat, CESNET, 201/2006, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu, VD20072010B16, 2007-2010, ukončen, zahájení: 2007-08-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2005

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Rozpoznávání klíčových slov a akcí v audiovizuálních datech, CESNET, 119/2004, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-10-26, ukončení: 2006-10-26
  Detail

 • 2002

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru