Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Projekty

 • 2019

  Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, GX19-26934X, 2019-2023, řešení, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022169, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-07-04, ukončení: 2022-05-31
  Detail

 • 2018

  Dodání nově natrénovaných akustických modelů pro rozpoznávače řeči českého jazyka, Phonexia, 2018, ukončen, zahájení: 2018-09-04, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2017

  Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic, Phonexia, 2017, ukončen, zahájení: 2017-07-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL), IARPA, P.O. LBN9513590, 2017-2021, řešení, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-08-05
  Detail

 • 2016

  Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, Phonexia, 2016, ukončen, zahájení: 2016-10-10, ukončení: 2016-11-30
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-10-16, ukončení: 2019-09-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645523, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA - RATS - Robust Automatic Transcription of Speech, Raytheon BBN, P14322-BBN, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-02-23, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, Phonexia, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-11-30
  Detail

 • 2014

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk, Phonexia, 2014, ukončen, zahájení: 2014-09-20, ukončení: 2014-10-30
  Detail

 • 2012

  IARPA-BAA-11-02 - Babel Program (BABELON Project), Raytheon BBN, IARPA-BABEL, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

  Rozpoznávání řeči pro jazyky s omezeným množstvím trénovacích zdrojů, GAČR - Postdoktorandské granty, GPP202/12/P604, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01011328, 2011-2014, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2009

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2013-08-31
  Detail

 • 2007

  Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat, CESNET, 201/2006, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu, VD20072010B16, 2007-2010, ukončen, zahájení: 2007-08-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2005

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Rozpoznávání klíčových slov a akcí v audiovizuálních datech, CESNET, 119/2004, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-10-26, ukončení: 2006-10-26
  Detail

 • 2002

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru