Doc. Ing.

Zdeněk Kotásek

CSc.

Docent

+420 54114 1223
kotasek@fit.vut.cz
Kancelář L336

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Ing., Technická kybernetika - samočinné počítače, VUT Brno, 1969
 • CSc., Výpočetní technika, Katedra počítačů, VUT Brno, 1991

Profesionální kariéra

 • od r. 1969 na Katedře samočinných počítačů, FEI VUT v Brně
 • od 1. 1. 2002 na Ústavu počítačových systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 • dlouholetá spolupráce s VÚMS Praha (spolupráce na vývoji lokalizačního mikrodiagnostického systému počítače EC 1027)
 • zástupce vedoucího Ústavu počítačových systémů, FIT VUT v Brně, 2003
 • Docent, Informatika a výpočetní technika, VUT v Brně, 2000
 • vedoucí Ústavu počítačovýchb systémů, FIT VUT v Brně, 2005 - 2016
 • zástupce vedoucího Ústavu počítačovýchb systémů, FIT VUT v Brně, 2016 - 2020

Odborná orientace

 • diagnostika číslicových obvodů
 • analýza testovatelnosti číslicových obvodů
 • návrh a syntéza snadno testovatelných obvodů
 • metodiky návrhu systémů odolných proti poruchám 

Ocenění

 • Certificate of Appreciation od IEEE Computer Society za činnost ve funkci general vice-chair konference IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, 2002.
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Dependability and Testing of Digital Systems" na 10th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Lübeck, Německo, 2007.  
 • Druhé místo v soutěži Humies 2008 (GECCO, Altanta, USA) za evoluční návrh testovacích obvodů. Tisková zpráva VUT v Brně. Brněnský deník (25.7.2008), brnoinfo.cz, technik.ihned.czinovace.cz 
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 11th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Parma, Itálie, 2008. 
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 12th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Patras, Řecko, 2009. 
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 13th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Lille, Francie, 2010.
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 14th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Oulu, Finsko, 2011. 
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 15th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Cesme, Turecko, 2012. 
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Španělsko 2013, Itálie 2014, Portugalsko 2015, Vídeň 2017.   
 • Best Paper Award na konferenci ICCES 2014, Káhira, Egypt: Karel Szurman, Lukáš Mičulka, Zdeněk Kotásek, Towards a State Synchronization Methodology for Recovery Process after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant Systems
 • Ocenění od EUROMICRO (The European Organization for Information Technology and Microelectronics) za zorganizování specielní sekce "Dependability, Testing and Fault Tolerance in Digital Systems" na EUROMICRO Conference on Digital Systems Design, Praha 2018.

Získaná ocenění

Členství

 • Člen Podoborové komise 102 Grantové agentury České republiky (2002 - 2008) 
 • Člen Oborové komise A agentury FRVŠ (2003 - 2012).
 • IEEE senior member.
 • Člen Vědecké rady FIT VUT v Brně.
 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu na Fakultě aplikované informatiky, UTB ve Zlíně, 2008 - 2012.
 • Člen Oborové rady doktorského studijního programu na Fakultě informačních technologií, ČVUT v Praze, 2008 - 2013.

Členství ve výborech

 • Místopředseda konference IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2002, Brno
 • Místopředseda programového výboru konference IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2006, Praha
 • Člen řídicího výboru konference IEEE DDECS (Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems) - od r. 1998 doposud.
 • Organizátor Specielní sekce "Dependability and Testing of Digital Systems" a předseda jejího programového výboru na EUROMICRO DSD 2007  (Lubeck, Německo).
 • Organizátor Specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" a předseda jejího programového výboru na EUROMICRO DSD 2008 (Parma, Itálie), EUROMICRO DSD 2009 (Patras, Řecko), EUROMICRO DSD 2010 (Lille, Francie), EUROMICRO DSD 2011 (Oulu, Finsko), EUROMICRO DSD 2012 (Cesme, Turecko), EUROMICRO DSD 2013 (Santander, Španělsko),                             EUROMICRO DSD 2014 (Verona,Itálie),  EUROMICRO DSD 2015 (Madeira, Portugalsko) 
 • Člen programového výboru EUROMICRO DSD 2009 (Patras, Řecko), 2010 (Lille, Francie), 2011 (Oulu, Finsko), 2012 (Cesme, Turecko), 2013 (Santander, Španělsko).
 • Člen programového výboru semináře doktorandů PAD 2003 - 2010 (Počítačové architektury a diagnostika).
 • Od r. 2007 předseda Řídicího výboru semináře PAD (Počítačové architektury a diagnostika).
 • Předseda organizačního výboru konference MEMICS 2006.
 • Člen řídicího výboru konference MEMICS - od r. 2008.
 • Člen programového výboru MEMICS 2005 - 2012 (Česká republika)
 • Člen programového výboru CSE 2008 - 2010 (International Scientific Conference on Computer Science and Engineering), Slovenská republika.
 • Člen programového výboru konference FPL 2009 Praha (19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications).
 • Předseda symposia IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010 ve Vídni.
 • Předseda Řídicího výboru symposia IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - zvolen na symposiu ve Vídni v dubnu 2010, ve funkci do dubna 2014.  
 • Člen "Board of Directors" společnosti EUROMICRO - zvolen v září 2010.
 • Člen ETTTC (European Test Technology Technical Counci) - od r. 2009.
 • Člen programového výboru symposia IEEE ETS (European Test Symposium) 2011 (Trondheim, Norsko), 2012 (Annecy, Francie), 2013 (Avignon, Francie),  2014 (Paderborn, Německo).   

Další zájmy

 • dokumentární filmy, procházky v přírodě, včelaření
Nahoru