Ing.

František Kreslík

+420 54114 1259
kreslik@fit.vut.cz
L123 Kancelář
1423/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  DynaCount, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010022, 2023-2024, řešení, zahájení: 2023-07-01, ukončení: 2024-09-30
  Detail

  Monitorování kvality silnic založené na vestavěné inteligenci s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010018, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Plánování a evidence improvizovaných úkrytů, MV ČR - 1 VS OPSEC, VK01030082, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  RoSuM - Lokalizace vodorovného a svislého dopravního značení, kontrola kvality a pravidelná pasportizace s podporou 5G, TAČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW08010017, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Aktivita A1 - Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, MŠMT ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-07-01, ukončení: 2024-05-31
  Detail

 • 2021

  MASAPI - Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010656, 2021-2024, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18011, 783162, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-11-30
  Detail

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu), MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18006, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

 • 2017

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru