Ing.

Marek Kuchynka

Systémový integrátor

+420 54114 1234
kuchynkam@fit.vut.cz
L128 Kancelář
196053/osobní číslo VUT

Výuka

Konzultační hodiny

10:00-11:30, B/L128 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

Nahoru