Mgr.

Petra Kůdelová

Referentka pro magisterské studium

+420 54114 1245
studijni@fit.vut.cz
kudelova@fit.vut.cz
disciplinarni@fit.vut.cz
C109.2 Studijní oddělení
112389/osobní číslo VUT

Funkce

Disciplinární komise FIT

tajemník poradního sboru
Nahoru