Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Doc. Ing.

Kunovský Jiří

CSc.

Docent

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Docent

Bývalý zaměstnanec

Nahoru