Doc. Ing.

Jiří Kunovský

CSc.

Docent

[photo]

Funkce

Nahoru