Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Správce počítačové sítě

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail lampa@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1225, +420 54114-1200
Místnost Kancelář L129
Nahoru