Ing.

Ondřej Lengál

Ph.D.

vědecký pracovník

+420 54114 1178
lengal@fit.vut.cz
A219 Pracovna
78581/osobní číslo VUT

Funkce

Automata@FIT

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Školitelé specialisté doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

člen
Nahoru