doc. Ing.

Petr Matoušek

Ph.D., M.A.

docent

+420 54114 1108
matousp@fit.vut.cz
C311 Kancelář
2520/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Analýza bezpečnostních hrozeb s ohledem na ochranu soukromí, TAČR - 5. veřejná soutěž programu Delta 2, TM05000014, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Kombinované pasivní a aktivní síťové monitorování, TAČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1, FW10010040, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-06-30
  Detail

  Nová automatizace procesů řízená umělou inteligencí pro zjednodušení a zlepšení telekomunikačních procesů, TAČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1, FW10010014, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-06-30
  Detail

 • 2023

  Chytré informační technologie pro odolnou společnost, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8209, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků, MV ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS), VJ02010024, 2022-2025, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2025-06-30
  Detail

 • 2021

  Analýza šifrovaného provozu založena na kontextové analýze pomocí flow dat, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010099, 2021-2023, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

 • 2020

  Metody AI pro zabezpečení kybernetického prostoru a řídicí systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6293, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-23, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Bezpečnostní monitorování řídící komunikace ICS v energetických sítích (BONNET), MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022138, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-10-31
  Detail

  TRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA (Tractor), TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/02, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

 • 2018

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-02-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

 • 2017

  Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-11-01, ukončení: 2019-10-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Interaktivní síťová laboratoř, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR192/2013/G1, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Metodika uchovávání sbírkových předmětů kulturní povahy, MK ČR - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), DF13P01OVV016, 2013-2017, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2017-01-01
  Detail

 • 2012

  Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6, CAMEA, 04102012, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-10-04, ukončení: 2015-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Inovace laboratoře pro výuku IP telefonie, videokonferencí a analýzu NetFlow, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR145/2010/A, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Vzdělávání v IT pro praxi, MŠMT ČR - OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2, CZ.1.07/2.2.00/15.0163, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2013-05-31
  Detail

 • 2009

  TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2012-08-31
  Detail

 • 2008

  ATLANTIS-DeSIRE^2: Dependable Systems International Research and Educational Experience, EK EU - Ostatní programy MZ, ATLANTIS-DESIRE, 2008-2013, ukončen, zahájení: 2008-10-01, ukončení: 2013-09-30
  Detail

  Laboratoř pro podporu vzdělávání expertů v oblasti počítačových sítí, FRVŠ MŠMT, FR533/2008/A, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2007

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bezpečnosti a IP telefonie, CESNET, 215/2007, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-05-21, ukončení: 2009-09-25
  Detail

 • 2006

  Toward International Learning Environment for Real-Time Safety-Critical Control Systems, EK EU, ATLANTIS-ILERT, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-11-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bezpečnosti a bezdrátových sítí, CESNET, CESNET 2006, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-05-04, ukončení: 2008-05-30
  Detail

 • 2005

  Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů, GAČR, GA102/05/0723, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Specializovaná laboratoř pro výuku počítačových sítí a distribuovaných systémů, FRVŠ MŠMT, FR1567/2005/A, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM6383917201, 2004-2010, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2001

  ADVANCE -- Advanced Validation Techniques for Telecommunication Protocols, EU-5FP-IST, IST-1999-29082, 2001-2004, ukončen, zahájení: 2001-10-01, ukončení: 2004-01-31
  Detail

  Způsob výběru metody formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů , FRVŠ MŠMT, FR0099/2001/G1, 2001, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2001-12-31
  Detail

 • 1998

  Formální popis a verifikace protokolu LDAP se zaměřením na optimalizaci replikace distribuovaných dat, FEI VUT, FEI-98-?, 1998-1999, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 1999-12-31
  Detail

Nahoru