Ing.

Petr Motlíček

Ph.D.

Odborný asistent


motlicek@fit.vut.cz
Kancelář L232

[photo]

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Odborný asistent

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail motlicek@fit.vut.cz
Místnost Kancelář L232
ORCID iD 0000-0001-6467-1119
Disertace (srpen 2003)

PDF file, PS file

Nahoru