Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Agenda práce a mezd

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail mrazikova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1244
Místnost Personální oddělení F221
Nahoru