Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Agenda práce a mezd

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail nesvedova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1264
Místnost Ekonomické oddělení F106
Nahoru