Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Knihovnice

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail obrusnikova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1114
Místnost Knihovnice C115
Nahoru