Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Knihovnice

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail obrusnikova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1114
Místnost Knihovnice C115
Nahoru