Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Vedoucí ekonomického oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail oravcova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1257
Místnost Vedoucí ekonomického odd. F215
Nahoru