Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Projekty

 • 2019

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Horizon 2020, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, GX19-26934X, 2019-2023, řešení, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, EK EU - Horizon 2020, 833635, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2022-08-31
  Detail

  Robust End-To-End SPEAKER recognition based on deep learning and attention models, EK EU - Horizon 2020, 843627, 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-06-01, ukončení: 2021-01-31
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/VUT02, 2019-2020, řešení, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  TESCAN 3DIM - Metody hlubokého učení pro zpracování 3D obrazových dat, TESCAN 3DIM, 2019, řešení, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Topografická analýza obrazu s využitím metod hlubokého učení, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-07-01, ukončení: 2022-06-30
  Detail

  Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010144, 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Ericsson - Speaker Change Point Detection (SCPD) in media content, Ericsson, 2018-2019, řešení, zahájení: 2018-04-02, ukončení: 2019-09-30
  Detail

  From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A18011, FITOPTIVIS, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-05-31
  Detail

  MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2020, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Neuronové sítě pro zpracování signálu a dolování informací v řeči - NOSIČI, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000208, 2018-2019, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ONEPROVE - Výzkumu algoritmů počítačového vidění, rozšířené reality a souvisejících uživatelských rozhraní, ONEPROVE, 2018-2030, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2030-12-31
  Detail

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, řešení, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé sémantické obohacování vícejazyčných kolekcí literárních textů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18054, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-10-31
  Detail

  Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-10-01, ukončení: 2021-08-31
  Detail

  Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu), MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18006, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, řešení, zahájení: 2018-05-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

  SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010529, 2018-2020, řešení, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Tescan 3DIM - Analýza současných trendů a metod pro zpracování 3D dat, TESCAN 3DIM, 2018, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

 • 2017

  Akcelerace algoritmů pro softwarové řešení "Picture in Picture" (PinP), Twistorm, s.r.o., 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2017-05-31
  Detail

  Caffe XNOR-nets, FINGERA, 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel, CDV, 2017, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2020-11-30
  Detail

  Digimat, CEA - Horizon 2020, 2017, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Honeywell - Big Data Smoothing, HON INT, 2017, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Honeywell - KFC230 Turbulence Simulation, HON BK, 2017, ukončen, zahájení: 2017-08-01, ukončení: 2017-09-15
  Detail

  Honeywell - Pilot Turbulence KFC Evaluation, HON BK, 2017, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Honeywell - Weather Advisory System, HON INT, 2017, ukončen, zahájení: 2017-08-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  iARTIST - industry-Academia Research on Three-dimensional Image Sensing for Transportation, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 611362, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2018-01-31
  Detail

  Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet, Medingo, 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2017-09-30
  Detail

  Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL), IARPA, P.O. LBN9513590, 2017-2021, řešení, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-08-05
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  NXP - konzultace - Computer Vision, NXP, 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-20, ukončení: 2017-07-31
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Robust SPEAKER DIariazation systems using Bayesian inferenCE and deep learning methods, EK EU - Horizon 2020, 748097, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-02-28
  Detail

  Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000352, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

  Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Twistorm - Akcelerace algoritmů pro softwarové řešení "Picture in Picture" (PinP) - 2, Twistorm, s.r.o., 2017, ukončen, zahájení: 2017-06-01, ukončení: 2017-07-31
  Detail

  VirtualTraining - Zlepšení parametrů počítačového vidění a počítačové grafiky v interním ověřovacím projektu Vision 2022, VirtualTraining, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-11-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Vývoj indoor software určeného primárně pro cyklistiku - Rouvy AR, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-11-01, ukončení: 2020-09-30
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, řešení, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, řešení, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka, GAČR - Juniorské granty, GJ17-23870Y, 2017-2019, řešení, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-03-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Development of prototype models, TUM, 2016, ukončen, zahájení: 2016-04-07, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, Phonexia, 2016, ukončen, zahájení: 2016-10-10, ukončení: 2016-11-30
  Detail

  HiVisComp 2016, VUT v Brně, 2016, ukončen, zahájení: 2016-02-01, ukončení: 2016-03-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Sequence summarizing neural networks for speaker recognition, JMK - Horizon 2020, 5SA15094, 665860, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-07-01, ukončení: 2019-06-30
  Detail

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-10-16, ukončení: 2019-09-30
  Detail

  Spolupráce s partnery FIT, FIT VUT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Validation of digital avionics system, TUM, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-07, ukončení: 2016-04-05
  Detail

 • 2015

  Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645523, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA - RATS - Robust Automatic Transcription of Speech, Raytheon BBN, P14322-BBN, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-02-23, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Digitální navigační systém, TUM, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony (DRAPÁK), MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152020025, 2015-2020, řešení, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2020-09-30
  Detail

  Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, 2015-2019, řešení, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2019-10-31
  Detail

  MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-11-30
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Incremental smoothing methods for positioning of an underwater vehicle, CODOL, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-01-20, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

  Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-07-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

  HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-10-01, ukončení: 2016-09-30
  Detail

  Integrovaná simulační platforma, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010396, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2015-11-30
  Detail

  SALI - Software pro stanovení zatížení draku letounu, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010399, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  SCAlable Preservation Environments, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 610965, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2014-09-30
  Detail

  Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20132015129, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

 • 2012

  Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6, CAMEA, 04102012, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-10-04, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, řešení, zahájení: 2012-05-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H12006, 295371 - CRAFTERS, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-06-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  IARPA-BAA-11-02 - Babel Program (BABELON Project), Raytheon BBN, IARPA-BABEL, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

  Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, 7E13044, 316564, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-11-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-09-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  Pořizování a zpracování HDR obrazů - Acquisition and processing of HDR images, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12027, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-03-01, ukončení: 2015-04-30
  Detail

  RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, ukončen, zahájení: 2012-04-01, ukončení: 2018-03-31
  Detail

 • 2011

  Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén, CADWORK, 16092011, 2011-2019, řešení, zahájení: 2011-09-16, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2010

  DARPA - RATS Patrol - Robust Automatic Transcription of Speech, Raytheon BBN, Contract D10PC20015, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-09-23, ukončení: 2014-06-30
  Detail

 • 2003

  SPEECON - Speech driven interfaces for consumer applications, EU-HLT, IST-1999-10003, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

Nahoru