Dr. Ing.

Petr Peringer

odborný asistent

+420 54114 1201
peringer@fit.vut.cz
A303 Kancelář
2126/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

člen
Nahoru