Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Ekonomické oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail pirova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1256
Místnost Ekonomické oddělení F216
Nahoru