Doc. Ing.

Zdeňka Rábová

CSc.

Docent

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Docent

Bývalý zaměstnanec

Nahoru