Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Vědecké oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail sadov@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1254
Místnost Vědecké oddělení F114
Nahoru