Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Vědecké oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail sadov@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1254
Místnost Vědecké oddělení F114
Nahoru