Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Studijní oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail souskiva@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1243
Místnost Studijní oddělení C109.2
Nahoru