Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Referentka pro vnější vztahy

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail studena@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1265
Místnost Zahraniční oddělení F120
Nahoru