Prof. Ing.

Miroslav Švéda

CSc.

Docent

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Ing. 1974 - FS VUT v Brně v oboru regulace
 • CSc. 1979 - VŠCHT v Praze v oboru technická kybernetika
 • věd.pracovník IIa, 1988

Profesionální kariéra

 • Výzkumný pracovník a vědecký pracovník ve VVU ZVS Brno, 1979 - 1987
 • Vědecký pracovník ve VUES Brno, 1987 - 1990
 • Odborný asistent a docent v OVC VUT v Brně, 1991 - 1994
 • Docent na Ústavu informatiky a výpočetní techniky, FEI VUT v Brně, 1994 - 2002
 • Profesor v oboru v oboru výpočetní technika a informatika na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, 2002 - dosud

Odborná orientace

 • Vestavěné systémy
 • Formální specifikace
 • Inženýrství systémů založených na počítačích
 • Počítačové sítě a komunikační protokoly

Získaná ocenění

Členství

 • IEEE Computer Society
 • IEEE Technical Committee on Engineering of Computer-Based Systems (ECBS)
 • IFIP WG10.1
 • Ediční rada mezinárodního časopisu J.UCS (Journal of Universal Computer Science ISSN 0948-69x, 0948-6968, Springer)
 • Ediční rada mezinárodního časopisu The International Review on Computers and Software (IRECOS, ISSN 1828-6003, 1828-6011, Praise Worthy Prize)
 • Vědecká rada FIT VUT
 • Oborová rada doktorského studia FIT VUT
 • Oborová rada doktorského studia FI MU
 • Rada magisterského studijního programu
 • Programové výbory konferencí IEEE ECBS, IFAC, IMCSIT, ...

Další zájmy

 • turistika
 • cestování
 • knihy
Nahoru