Ing.

Mieczyslaw Szydlo

vedoucí

+420 54114 1130
sab@fit.vut.cz
szydlo@fit.vut.cz
S119 Kancelář
52566/osobní číslo VUT

Funkce

Správa areálu Božetěchova

vedoucí
Nahoru