Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Ekonomické oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ventruba@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1175
Místnost Ekonomické oddělení F212
Nahoru