Ing.

Vladimír Veselý

Ph.D.

Odborný asistent

+420 54114-1321
veselyv@fit.vut.cz
Kancelář C310

[photo]

Výuka

Konzultační hodiny


Úterý od 06:00 do 07:00 v místnosti C310. Ideálně pokud si mezitím vzájemně vyměníme stvrzující email.

Témata BP a DP na aktuální akademický rok jsou k dispozici na http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/nes@fit/index.php.cs

Přednášky v předmětech

CSOa CCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
DFAa Digitální forenzní analýza (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
IPK Počítačové komunikace a sítě
česky, letní semestr, UIFS FIT VUT

Cvičení v předmětech

CSOa CCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
C3P Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)
česky, letní semestr, UIFS FIT VUT
DFAa Digitální forenzní analýza (v angličtině)
anglicky, letní semestr, UIFS FIT VUT
CCS Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly
česky, letní semestr, UIFS FIT VUT
C2P Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
ISA Síťové aplikace a správa sítí
česky, zimní semestr, UIFS FIT VUT
Nahoru