Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Správa majetku

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail zavadila@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1197
Místnost Kancelář L126
Nahoru