Výzkumná skupina výpočetní fotografie - CPhoto@FIT

http://cphoto.fit.vutbr.cz/

Výzkumná skupina výpočetní fotografie - CPhoto@FIT

Skupina CPhoto@FIT se zabývá výzkumem a vývojem nových metod výpočetní fotografie. Zaměřuje se zejména na vizuální geo-lokalizaci, odhad pózy kamery, zpracování HDR obrazu a videa, výpočetní estetiku, registraci obrazu, automatické hodnocení kvality obrazu a videa a na vizuální vnímání člověka.

Aktuální zaměření výzkumu

Skupina CPhoto@FIT se zabývá výzkumem a vývojem nových metod výpočetní fotografie. Zaměřuje se zejména na vizuální geo-lokalizaci, odhad pózy kamery, zpracování HDR obrazu a videa, výpočetní estetiku, registraci obrazu, automatické hodnocení kvality obrazu a videa a na vizuální vnímání člověka. Výpočetní fotografii také vyučujeme v rámci několika kurzů.

Spolupráce

CPhoto@FIT spolupracuje s významnými výzkumnými institucemi i průmyslem, zejména:

Nahoru