Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Inspirováni přírodou vyvíjíme vysoce optimalizovaný hardware and software. Členové skupiny Evolvable hardware jsou experty a mezinárodně uznávanými výzkumníky v oblastech biologií inspirovaných metod and modelů (genetické a evoluční algoritmy, neuropočítače a celulární výpočty), návrhu číslicových obvodů, technologii FPGA a aproximativních výpočtů. Aplikace těchto metod potom zahrnují automatizovanou logickou syntézu a optimalizaci, adaptivní hardware a automatizovaný návrh pro zpracování obrazu, bezpečnostní aplikace, dopravní systémy a počítačové obvody.

Témata výzkumu

 • biologií inspirovaný hardware a software
 • aproximativní počítání
 • evoluční logická syntéza a optimalizace
 • evolvable hardware v FPGA, neuropočítače
 • celulární automaty a jejich aplikace
 • aplikace evolučních algoritmů v počítačovém inženýrství

Aktuální zaměření výzkumu

Evoluční návrh, optimalizace a aproximate číslicových obvodů, neuropočítače, evolvable hardware v FPGA, evoluce celulárních automatů, genetické programování. 

Významné výsledky

 • Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky 2017 za mimořádné výsledky při řešení projektu Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů (tisková zpráva, video na youtube)
 • 1 zlatá, 3 stříbrné a 1 bronzová medaile ze soutěže Humies každoročně pořádané v rámci konference GECCO
 • Ceny za nejlepší článek/prezentaci na konferencích DATE 2017, ECTA 2016, EuroGP 2015, AHS 2013, FC 2009, MEMICS 2009, EvoHOT 2005, ICES 2003, DDECS 2002.
 • Cena Josepha Fouriera za výzkum v oboru počítačových věd (1. místo, Z. Vašíček, 2011)
 • národní patent č. 304181 (2013) - automatizovaně (evolučně) navržený obrazový filtr
 • Prestižní publikace: BIDLO, M. On Routine Evolution of Complex Cellular Automata. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2016, roč. 20, č. 5, s. 742-754
 • SÁNCHEZ-CLEMENTE, A., J., ENTRENA, L., HRBÁČEK, R. a SEKANINA, L. Error Mitigation using Approximate Logic Circuits: A Comparison of Probabilistic and Evolutionary Approaches. IEEE Transactions on Reliability. 2016, roč. 65, č. 4, s. 1871-1883
 • Prestižní publikace: VAŠÍČEK, Z. a SEKANINA, L. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2015, roč. 19, č. 3, s. 432-444
 • Prestižní publikace:SALVADOR, R., OTERO, A., MORA, J., DE, l., T., E., RIESGO, T. a SEKANINA, L. Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing. IEEE Transactions on Computers. 2013, roč. 62, č. 8, s. 1481-1493
 • Monografie SEKANINA, L. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2004

Spolupráce

Nahoru